Kto sme

Expense Reduction Analysts sú jednou z najväčších špecializovaných poradenských spoločností na svete v oblasti riadenia nákladov. Od roku 1992 umožňujeme spoločnostiam získať väčší finančný priestor na to, aby zrealizovali svoje projekty - a to bez ohľadu na oblasť ich podnikania.

** Pre slovenské titulky, kliknite na tlačítko vpravo dolu (CC) a označte Slovenčina.

 

Expense Reduction Analysts sú skúsení profesionáli, ktorí vedia, že kľúčom k dosiahnutiu skvelých výsledkov je mať hĺbkovú znalosť jednotlivých priemyslov ako aj o činnosti dodávateľov. Toto hĺbkové porozumenie a znalosti "zasvätených" im umožňuje poskytnúť Vašej spoločnosti najlepšie, na mieru šité, riešenie.

Ako pracujeme

Zo skúseností vieme, že spoločnosti nedisponujú interne takou úrovňou znalostí o jednotlivých odvetviach, stovkách dodávateľov a desiatkach druhov nákladov, aby si dokázali ustrážiť svoje náklady na čo najnižšej úrovni a zároveň v najvyššej kvalite dodávateľských služieb. No a práve toto je našou hlavnou činnosťou. Expense Reduction Analysts sú celosvetovou sieťou expertov v oblasti nákladov a riadenie dodávok. Každý z nich sa venuje prehlbovaniu znalostí v rozličných odvetviach alebo v špecifických kategóriách nákladov s cieľom zabezpečiť pre klientov špičkové možnosti optimalizácie nákladov.

Ako globálna spoločnosť je Expense Reduction Analysts schopná porovnávať náklady a výdavky, sledovať najnovšie inovácie v  službách ponúkaných dodávateľmi a má k dispozícii údaje o zmenách a vylepšeniach v reálnom čase. Táto silná stránka dáva Expense Reduction Analysts uznanie a silu v argumentoch potrebnú na dodávateľských trhoch, aby tieto čo najlepšie zohľadnili Vaše záujmy. Napriek tomu odborné znalosti našich konzultantov nielen pomáhajú klientom dosiahnuť úspory; ale tiež pomáhajú vytvoriť silné vzťahy s dodávateľmi, bez akýchkoľvek kompromisov týkajúcich sa kvality služieb a často taktiež prispievajú k zlepšeniu vnútorných procesov priamo u dodávateľov.

Procesná optimalizácia

Významnou oblasťou podpory klientov zo strany Expense Reduction Analysts je procesná optimalizácia. Naša podpora pre klientov je nielen v oblasti výroby, ale  i v predvýrobných etapách, v distribúcii a logistike, podporných aktivitách a činnostiach ako i personalistike. Výstupom je následne vyššia produktivita ľudskej práce, vyššia efektivita využitia výrobných strojov a zariadení, vyšší prietok firmou ako systémom, kratšie priebežné časy výroby, nižšie zásoby a rozpracovanosť výroby, menej úzkych miest, lepšie kapacitné vyťaženie zdrojov a plynulý tok materiálu (či informácií) spoločnosťou...  Naša ponuka je smerovaná nielen pre výrobné spoločnosti ale i do oblasti služieb. Klienti dostávajú od nás informácie, aká je reálna profitabilita ich výrobkov, skutočná výkonnosť ich aktivít, pracovných tímov, či organizačnej štruktúry.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client