Oprava elektrárne Felton štartuje biznis s Kubou

Minister financií Peter Kažimír koncom marca prijal kubánsku delegáciu, ktorú viedol minister energetiky a baní Alfredo López Valdés. Výsledkom sú dve dohody o spolupráci na rekonštrukcii tamojšej tepelnej elektrárne vo Feltone. Podpísané dokumenty je ale možné vnímať v širšom kontexte.

Feltonskú elektráreň koncom 80. rokov postavili československé podniky. V roku 2005 firma SES Tlmače elektrárni dodala dva nové kotle spaľujúce ťažký vykurovací olej. Výkon každého z dvoch blokov elektrárne je 250 MW, čo predstavuje asi 22 % elektrickej energie produkovanej na Kube. V októbri 2016 elektráreň vyhorela a oba bloky museli byť odstavené.

Podľa medzivládnych dohôd Slovensko ponúkne Kube financovanie rekonštrukcie a súčasne sa slovenské firmy budú podieľať na oprave a modernizácii prvého bloku elektrárne Felton 1. Generálnym dodávateľom je bratislavská firma PPA Controll. Podľa zverejnených informácií je hodnota kontraktu približne 35 miliónov eur, komerčný úver exportne poistí štátna Eximbanka.

Slovenská energetická zákazka je do istej miery lastovičkou začínajúcej ekonomickej spolupráce. Kuba je v poslednej dobe veľmi aktívna v obnovovaní hospodárskych vzťahov s tradičnými česko-slovenskými dodávateľmi. Začiatkom roka sa partneri Expense Reduction Analysts sa práve z tohto dôvodu zúčastnili obchodného seminára v Prahe, slovenská ambasáda v Havane pripravila prehľad kubánskych podnikov zahraničného obchodu.

Experti ERA môžu slovenským podnikom obchodujúcim s Kubou pomôcť napríklad s logistickým riešením alebo navrhnutím vhodnej štruktúry financovania a ošetrenia rizík spojených s exportom.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client