OBLASTI EXPERTÍZY

kuriérne a malé zásielky

V malej doprave sa spoločnosti spoliehajú v oblasti zasielania balíkov a obálok na kuriérne spoločnosti. Na trhu je celá rada dodávateľov ponúkajúcich domáce a medzinárodné zásielkové služby, a preto klienti radi využívajú odbornosť Expense Reduction Analysts v tejto oblasti.  Našim cieľom je zníženie nákladov na dopravu malých zásielok, udržanie alebo zlepšenie úrovne služieb a hľadanie úspor.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client