OBLASTI EXPERTÍZY

Reklama

Reklama - ako propagovať produkty alebo služby, ako podporiť poznanie značky a podporiť predaj - je to široká kategória, ktorá v sebe zahŕňa rôzne média ako tlač, rádio, televíziu, internet ako aj digitálne kanály. Expense Reduction Analysts pomáhajú spoločnostiam zhodnotiť ich náklady na reklamu verzus ich ciele a stanoviť či existuje cesta znížiť náklady na reklamu za predpokladu dosiahnutia rovnakých alebo lepších výsledkov.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client