OBLASTI EXPERTÍZY

Stravovanie

Či už ide o obstarávanie potravín alebo prevádzku jedálne, spoločnosti vynakladajú vysoké náklady spojené so stravovacími službami. Cateringové spoločnosti často spolupracujú s firmami v oblasti obsluhy a podávania jedla na rôznych akciách Expense Reduction Analysts pomáhajú zlepšiť cash flow klientov tým, že preveria stravovacie služby, náklady spojené s distribútormi stravovacích služieb a pod.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client