OBLASTI EXPERTÍZY

Tlač

Služby tlače a potreba dodávok tlače je rôznorodá v závislosti od spoločnosti. Knihy, časopisy, brožúry, plagáty a iné dokumenty sú príkladmi tlačených materiálov, z ktorých každý z nich môže byť tlačený s využitím rôznych procesov a zariadení  v závislosti od farby, množstva a iných premenných. Niektoré spoločnosti si vyžadujú komerčné tlačové služby od tlačiarní, ktoré zabezpečujú širokú škálu obchodnej tlače, až po štandardnú počítačovú tlač.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client