OBLASTI EXPERTÍZY

Prenájom vozidiel

V oblasti vozového parku poskytujú odborníci Expense Reduction Analysts svoje skúsenosti spoločnostiam s cieľom preveriť všetky aspekty vozového parku. Zároveň zisťujú, či sú splnené špecifické potreby klienta a dohodnuté tie najvhodnejšie nákupy alebo podmienky lízingu, a tým nachádzajú pre klienta úspory.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client