OBLASTI EXPERTÍZY

Zamestnanecké služby

Najdôležitejším prínosom pre podniky sú ľudia. Vyhľadávanie zamestnancov s tými správnymi zručnosťami, skúsenosťami a kvalifikáciou je časovo náročné a často je na tieto služby najímaný externý poskytovateľ - personálna agentúra. Expense Reduction Analysts pomáhajú klientom analyzovať výdavky na zamestnanecké služby a nájsť úspory za predpokladu dodržania rovnakej úrovne služieb.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client