ODVETVIA, KTORÝM SA VENUJEME

Bankovníctvo a finančné služby

Služby bankového a finančného priemyslu zahŕňajú banky, poisťovne a investičné spoločnosti. Tieto organizácie sú zapojené do peňažných transakcií, vytvárajú, realizujú, nakupujú a predávajú aktíva, ako sú napr. cenné papiere a poistenia.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client