ODVETVIA, KTORÝM SA VENUJEME

Doprava a logistika

Transport a logistika sú jadrom dodávateľského reťazca. Tento sektor zahŕňa okrem iného aj osobnú prepravu, kuriérne a prepravné služby, ale aj skladovanie a skladovacie služby. Zvýšená konkurencia a nižšie marže spôsobili, že nesmierne dôležitým sa stalo efektívne riadenie nákladov.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client