ODVETVIA, KTORÝM SA VENUJEME

Výroba

Výrobné podniky premieňajú suroviny  na finálne produkty, z FMCG na zložitejšie výrobky, ktoré majú byť predávané maloobchodníkom alebo veľkoobchodníkom. Výrobné ceny sa môžu rýchlo meniť v  závislosti od ekonomických podmienok.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client