ODVETVIA, KTORÝM SA VENUJEME

Vzdelávanie

Vzdelávacie služby zahŕňajú organizácie, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie mládeže i dospelých (školy, univerzity, vysoké školy, profesijné a odbornej školiace strediská atď.). Tieto organizácie môžu byť buď verejné, súkromné alebo neziskové. Zabezpečenie finančných prostriedkov pre poskytovateľov vzdelávania je niekedy spojené s registráciou študentov a ich výkonu, preto je pre ne rozhodujúce riadiť náklady.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client