Eva Kollárová

Eva Kollárová je partnerkou Expense Reduction Analysts s hlavnou expertízou v oblasti optimalizácie nákladov bankových služieb a kancelárskych potrieb, klientskeho manažmentu, verejného obstarávania, riadenia zmien v spoločnostiach, implementácie procesných štandardov a riadenia projektov.

Skúsená manažérka s dvadsaťročnou praxou v bankovníctve v oblastiach retailu, prevádzky a informačných technológií priniesla klientom ERA úspory od 18 do 43 %.

V svojej predchádzajúcej profesnej kariére bola zakladateľkou medzinárodného bankového IT a prevádzkového centra zdieľaných služieb, ktoré aj následne 4 roky viedla.

Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.