Marek Beniač

marek beniac

Zameranie na riešenie materiálových, procesných tokov, snímkovanie pracovného času. Stanovovanie KPI pre produktivitu. OEE. Optimalizácia procesov, zvyšovanie produktivity.

Navrhovanie, vývoj, implementácia výrobných liniek a zariadení. Výpočet návratnosti a dopadu na zvyšovanie produktivity, energetickej náročnosti. Digitalizácia výroby, navrhovanie a využívanie ERP programov vrátane HMI, SCADA, MES, ERP. Určenie kľúčových atribútov. Komunikácia s dodávateľmi služieb a zariadení, komunikácia so zákazníkom. Vytváranie a riadenie tímov.
Skúsenosti :

Potravinárstvo – normovač, výrobný riaditeľ, projektový manager (HYZA ZA, HYZA TO, RYBA ZA, Monday swiss)

Automotive Logistika – riadenie a organizovanie nakládok, komunikácia so zákazníkom.