Peter Bodnár

Peter Bodnár

Peter Bodnár je partnerom Expense Reduction Analysts od roku 2018.

Peter pracoval vyše 15 rokov vo finančnej a výrobnej sfére na riadiacich pozíciách Prešiel viacerými pozíciami so zodpovednosťou za riadenie obchodu, financií, prevádzky, IT.

Má bohaté skúsenosti v oblasti obchodného financovania, zabezpečovania a vysporiadania obchodných pohľadávok. Taktiež sa venoval rozvoju obchodu, klientskemu a projektovému manažmentu, ako aj s tým spojenou optimalizáciu procesov a nákladov.

Má skúsenosti v segmentoch vozového parku/fleet, PHM, IT a telekomunikačných nákladov.

Je absolventom Obchodnej fakulty na Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

+421 905 97 22 33

Peter Bodnár