Rastislav Kupka

Rastislav Kupka

Rastislav Kupka je konzultant Expense Reduction Analysts od roku 2019. Jeho hlavným zameraním je rozvoj businessu a akvizície nových klientov, ako aj poradenstvo v oblasti IT, digitalizácii procesov, energetiky, riadenia vzťahov so zákazníkmi a riadenie strategických zmien a procesov v spoločnostiach.

Rastislav pracoval vyše 15 rokov na vysokých manažérskych pozíciách v oblasti IT, energetiky a firemného poradenstva. Má bohaté skúsenosti z oblasti optimalizácie nákladov na informačné technológie, riadenia zákazníckych procesov, obstarávania, nastavovania „corporate governance“, ako aj poradenstva v oblasti firemnej stratégie a optimalizácií firemných procesov.

Je absolventom Žilinskej univerzity, fakulty riadenia so zameraním na informačné technológie a manažment.