Robert Balheim

robert balheim

Dlhoročný manažér rôznych globálnych spoločností, ktorý pôsobil na najvyšších pozíciách v mnohých krajinách strednej a východnej Európe, s rozsiahlymi skúsenosťami vo väčšine aspektov riadenia firiem, s dosiahnutými úspešnými výsledkami v FMCG firmách podnikajúcich v potravinárskom, nápojovom a poľnohospodárskom sektore.

Silne zameraný na tvorbu hodnoty predefinovaním stratégií, stanovením cieľov a s veľkým dôrazom na finančnú a prevádzkovú výkonnosť. Významné úsilie vždy venoval vývoju nových produktov, neustálemu zlepšovaniu nákladovej a výrobnej efektívnosti, projektovému riadeniu, fúziám a akvizíciám. Viedol veľké tímy v zložitých, multifunkčných, kultúrnych ako aj v situáciách kedy dochádzalo k zlučovaniu organizácii či reštrukturalizácii spoločnosti.