Meeting over a clipboard

Kto sme

Lokálne znalosti, globálny záber

Ako jeden zo svetovo vedúcich špecialistov v riadení nákladov, Expense Reduction Analysts optimalizuje náklady vášho podnikania a hľadá inovatívne riešenia s cieľom čo najlepšie naplniť potreby vašej spoločnosti. Výsledné úspory sú výstupom našich rozsiahlych znalostí v odbore, profesionálnych rokovaní s dodávateľmi, ako aj našich hlbokých znalostí v odbore; hodnotenie ich výkonnosti je počas celej doby spolupráce s Expense Reduction Analysts v súlade s vašimi potrebami, takže zostávate pod kontrolou nášho transparentného procesu riadenia nákladov.

Väčšina našej práce je vykonávaná mimo prostredia vašej kancelárie. Naše procesy, zdroje a systémy zaručujú minimálny dopad na vaše interné zdroje. Počas časového obdobia monitorujeme výkonnosť dodávateľov a porovnávame ich s dodávateľskými zmluvami, aby sme sa uistili, že všetky úspory sú realizované, dlhodobo udržateľné a časom sú dokonca zlepšené. Počas celého procesu s vami spolupracujeme na transparentnej báze, čo vám umožňuje udržať kontrolu nad všetkými kľúčovými aspektmi.

Ako pracujeme

ERA_icons_artboarded

Analýza

Vo vybraných nákladových kategóriách, v ktorých predpokladáme potenciálne úspory, Vám po ich analýze vypracujeme správu o súčasnom stave.

ERA_icons_artboarded

Možnosti

Na základe know-how našich odborníkov a dlhoročných skúsenostiach na dodávateľských trhoch, Vám predstavíme potenciálne úspory v správe o možnostiach.

ERA_icons_artboarded

Implementácia

Potom ako si vyberiete konkrétnu možnosť, pomôžeme Vám s jej implementáciou vo Vašej spoločnosti.

ERA_icons_artboarded

Monitoring

Počas nasledujúcich 24–48 mesiacov sledujeme aktuálne dosiahnuté úspory a vyčíslime Vám ich v našich štvrťročných správach o výkone.

Globálna sieť skúsených konzultantov

Naši konzultanti

Len zopár príkladov našich spokojných klientov

Pár príkladov, čo dokážeme

filled-arrow-down