ElNino.cz

Veľkoobchod a maloobchod

Detailná expertíza jednotlivých nákladových kategórií a znalosť dodávateľského prostredia prináša úspory nad rámec našich očakávaní

Kategórie a dosiahnuté úspory

Doprava malých zásielok 10,6 %
Obaly     17 %
Cestovné náklady 3%
Preprava  17,06 %
Card acquiring   32,2 %
Odpady   126 %
E-commerce   59,5 %

Prípadovú štúdiu môžete stiahnuť tu

Profitujte z našej odbornosti.

Elnino Case Study
Stiahnuť

Zadajte vašu e-mailovú adresu.

„Z našej strany bolo treba investovať len minimum času. Pokiaľ by sme preverovali ktorúkoľvek z nákladových kategórií vlastnými silami, bola by časová investícia nepomerne väčšia a efekt nepomerne nižší.“

Bc. Jozef Klimenta, CFO spoločnosti el nino

Hovorte s nami

Začnite tu

Len zopár príkladov našich šťastných klientov