Poradcovia majú väčší prehľad, nájdu úspory aj tam, kde ich vlastný tím nevidí

Viac ako storočnú tradíciu má výrobný závod v Ústí nad Labem – Greif Czech Republic, ktorý patrí americkej spoločnosti Greif Inc. Firma vyrába a predáva oceľové sudy vrátane logistického servisu, ich široké produktové portfólio zodpovedá náročný predpisom petrochemického, chemického, ale i potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. Sudy vyrábané najnovšími technológiami šetrnými k životnému prostrediu sú vhodné pre prepravu a skladovanie pevných, sypkých i kvapalných látok.

Firma si udržuje vedúce postavenie na domácom i zahraničnom trhu, zhruba 60% výroby je určenej na vývoz do krajín Európskej únie. Spoločnosť v rámci svojej transformácie veľmi dbá na spätnú väzbu od zákazníkov. „Naším cieľom nie je byť najlacnejší ale najspoľahlivejší“, hovorí Roman Weiss, finančný riaditeľ Greif Czech Republic.

V tuzemsku a susednom Slovensku má firma veľmi silnú pozíciu, druhým najväčším odbytiskom je rakúsky trh. Najväčším konkurentom sú ostatní európski výrobcovia. „V poslednom čase je veľký tlak na ceny zo strany nákupcov,“ potvrdzuje finančný šéf. Tri štvrtiny konkurentov totiž dokážu vyrobiť v podstate rovnaký produkt, preto je na ceny obrovský tlak.

Začiatok spolupráce firmy Greif s tímom Expense Reduction Analysts potvrdzuje, ako dôležité sú v podnikaní kontakty. Poradca Peter Gjedde z Dánska bol v minulosti kolegom v tejto strojárenskej firme. Sprostredkoval vzájomný kontakt a výsledkom bola schôdzka vysvetľujúca, ako ERA funguje a čo spolupráca s ňou prináša.

„Riadenie nákladov je náš každodenný chleba, sme k tomu vedení centrálou,“ potvrdzuje Roman Weiss. Výsledkom stretnutia preto bola podpísaná zmluva na preverenie siedmich nákladových kategórií.

V kategórii obalov a spotrebného materiálu sa podarilo nájsť obojstranne zaujímavé úspory, kategória odpadov  je zatiaľ pod exkluzívnou zmluvou, môže byť otvorená až neskôr. Zostávajúce štyri kategórie (energie, preprava, cestovné náklady a upratovanie a bezpečnostná služba) boli po analýze uzavreté.

„I tak bolo pre nás zaujímavé, že si ERA dala prácu i s preverením kategórií, kde by nakoniec úspory neboli tak veľké, aby bolo efektívne čokoľvek meniť, hodnotí finančný riaditeľ. „Získanie potvrdenia od špecialistov, že máme tieto oblasti skutočne pod kontrolou, má pre nás takisto veľký význam.“

V kategórii obalov sa podarilo získať nových vhodnejších dodávateľov a alternatívne produkty, čo viedlo k dosiahnutiu úspory vo výške 8%.

Nový dodávateľ a transparentnejšie určovanie nákupných cien v kategórii spotrebného materiálu priniesli firme úsporu 14%.

 „ERA nám veľmi pomohla, získali sme lepší prehľad a vďaka spolupráci s ňou máme i širšie portfólio dodávateľov,“ pochvaľuje si finančný riaditeľ Roman Weiss.

Skutočnosť, že úspory firme našli externí poradcovia a nie vlastný tím, nevníma nijako negatívne, skôr ako prirodzenú vec: „Určite to nie je nedostatok nášho nákupného oddelenia, je zložité v tak úzkom tíme, akým disponujeme, neustále preverovať ceny a dodávateľov pri tisíckach položiek. ERA má v tomto smere výhodu špecialistov  zaoberajúcich sa vždy len určitou nákladovou položkou, a to veľmi detailne.“

Zároveň priznáva, že spolupráca mala i pozitívny psychologický efekt. „Pre našich ľudí to súčasne znamená uvedomenie si, že nemôžu „spať na vavrínoch“- musíme byť aktívni a neustále sledovať ceny,“ dodáva CFO.

A na čo vlastne firme úspory poslúžili? „Keď sa darí plniť plánované ukazovatele, môžeme si dovoliť veci typu „nice to have“. Kedykoľvek to ide, snažíme sa zlepšovať prostredie pre zamestnancov,“ uzatvára finančný riaditeľ Roman Weiss.

 

Profil Romana Weissa

Zastáva pozíciu business unit controllera (fakticky finančného riaditeľa), čiastočne nesie v skupine zodpovednosť za celý región strednej a východnej Európy. Vo firme pracuje od roku 2000, je i podpredsedom predstavenstva. Pôvodným vzdelaním je stavbár, absolvoval České vysoké učení technické v Prahe.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTOCH

Odvetvie: Výroba

Nákladové kategórie a dosiahnuté úspory:

obaly 8 %

spotrebný materiál 14 %

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client