OBLASTI EXPERTÍZY

Poistenie

Poistenie v rôznych formách a objeme s cieľom zabezpečenia poistného krytia priestorov, zariadení, výkonov a zamestnancov. Ako finančný nástroj na zníženie rizík sa môžu náklady na poistenie odlišovať dosť výrazne v závislosti od poskytovateľa poistenia a jeho typu. Konzultanti Expense Reduction Analysts vyhodnocujú existujúce poistenie klienta a skúmajú služby, poistnú prémiu a jej výšku s cieľom odporučiť klientovi možnosti, ktoré mu šetria náklady.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client