OBLASTI EXPERTÍZY

Archivácia

Archivácia, znamená riadenie dôležitých záznamov podniku od vytvárania a ukladania informácií až po likvidáciu. Každý priemysel podlieha iným predpisom pre archiváciu a ochranu osobných údajov. Spoločnosti dnes závisia od elektronických záznamov systémov riadenia a softvérov pre správu záznamov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť integritu v záznamoch o mzdách, finančných, zdravotníckych atď.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client