ODVETVIA, KTORÝM SA VENUJEME

Verejný sektor

Hoci jeho veľkosť závisí do značnej miery od jednotlivých krajín, predstavuje verejný sektor značnú časť ekonomiky: národné a miestne orgány, verejná doprava, vojsko, polícia, vzdelávanie, atď. vyžadujú masívne nákupy, aby mohli prevádzkovať a poskytovať služby pre obyvateľstvo. Verejné obstarávanie v oblasti verejných služieb môže ťažiť z programu riadenia nákladov s cieľom optimalizovať ich štruktúru a udržať vysokú úroveň služieb pre daňových poplatníkov.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client